Ansvarsområden

IK Hindens ansvarsområden

Sponsoransvarig: Har ett övergripande ansvar för föreningens arbete gentemot sponsorer. Lägger upp en strategi för hur föreningen skall presenteras gentemot nya och gamla sponsorer. Godkänner vem som tar kontakt med sponsor. Ansvarig : Janet Lundin

Lotteriansvarig: Söker tillstånd och redovisar lotterier hos kommunen. Ser till att lotterier genomförs och att vinster i de fall det behövs köps in och utdelas korrekt. Ansvarig: Vakant

Träningsansvarig: Ansvarar för det övergripande träningsupplägget. Ser till att det finns tillräckligt många tränare på plats vid alla träningar. Delar ut ansvaret för vem som planerar kommande träningspass. Ansvarig: Carina Garpmo

Utbildningsansvarig: Håller koll på vilka utbildningar som finns att tillgå och vilka behov föreningen har och föreslår lämpliga utbildningar. Informerar sig om vad aktiva i föreningen önskar sig i utbildningsväg. Ser till att anmälan görs. Ansvarig: Carina Garpmo

Ansvarig för egna tävlingar: Övergripande ansvar för alla tävlingar föreningen anordnar. Ser till att söka tävlingssanktion i god tid. Ser till att alla funktioner som behövs en tävlingsdag är tillsatta såsom tävlingsledare, grenledare, övriga grenfunktionärer, eltid, sekretariat, kiosk, prisutdelare. Även ansvarig för att bokning av lokal/idrottsplats är gjord. Planerar och ser till att förberedande arbete innan tävling och efterarbete blir gjort. Ansvarig: Vakant

Ansvarig för anmälan till tävlingar: Informerar fortlöpande ledare, aktiva och föräldrar om vilka tävlingar som finns. Ser till att anmälan görs i rätt tid och betalar in anmälningsavgift i de fall det behövs. Ansvarig: Johan Rantzer

Materialansvarig: Ansvarar för att all tävlings- och träningsmaterial och redskap är i gott skick. Ansvarar för att material köps in och byts ut vid behov.  Ansvarar  för att allt material/redskap är vägt, mätt och godkänt inför tävlingar. Ansvarar även för att sekretariatet på Åkrahäll och vårt klubbrum i Sporthallen är städat och i ordning. Ansvarig: Mattias Fredriksson, Sonny Bodén

Pressansvarig: Ser till att tidningar i närområdet får fortlöpande information om stundande tävlingar men även om våra aktivas insatser i alla tävlingar. Ansvarar även för att www.nybro24.se  hålls uppdaterat om samtliga våra arrangemang. Ansvarig:  

Hemsidan: Ansvarar för att hemsidan fungerar, att nödvändiga uppdateringar görs och att för gammal text/länkar plockas bort. Ansvarig: Henrik Carlsson

Medlemsservice: Ansvarar för att vi har tävlingströjor/dräkter hemma. Beställer hem samt hjälper  till med försäljning till medlemmarna. Anordnar klubbkvällar på Sportringen och går ut med information om dessa till medlemmarna. Ansvarig: Mattias Fredriksson, Sonny Bodén

Priser och utmärkelser: Ansvarar för inköp av priser till våra tävlingar samt till årsmötet. Ansvarar för prisutdelning på årsmötet tillsammans med statistikansvarig. Ansvarig: Therese Ek

Statistikansvarig: För fortlöpande statistik över alla våra aktivas resultat och lägger in på hemsidan. Ansvarig: Johan Rantzer

Idrott-online: Ansvarar för att föreningen använder det och fortbildar oss i användandet i syfte att underlätta administrativa uppgifter i framtiden. Delar ut behörigheter att lägga in uppgifter. Ansvarig: Ulf Garpmo

Dagboken: Ansvarar för att den kontinuerligt uppdateras och är klar vid varje årsskifte. Ansvarig: Johan Rantzer

Bidrag och projektansvarig: Ansvarar för att föreningen har koll på och söker de projekt och/eller bidrag som föreningen kan tänkas söka. Ansvarar även för att föreningen presenterar egna ideer för de instanser som finns såsom Smålandsidrotten, Svenska Friidrottsförbundet och Riksidrottsförbundet. Ansvarig: Emma Tillback

Kioskansvarig: Ansvarar för försäljning av förplägnad vid tävlingar samt årsmöte. Ansvarig: Helena Jansson, Ulrika Barkstedt

Eltidsansvarig: Ansvarar för att vår eltid fungerar, uppdateras och att förbättringar görs för att underlätta det arbetet. Förberedelser inför tävling sker i god tid innan och efter tävling sparas alla lopp i avsedd mapp. Ansvarig: Roland Johansson

Tävlingssekretariat: Ansvarar för att vi använder ett väl fungerande tävlingsprogram och tar fram förslag på förbättringar för att underlätta arbetet under tävlingarna. Ansvarig: ingår i tävlingsansvarigs uppgifter, Emma Lembke och Jenny Modig 

Projektansvarig

  • Lägeransvarig: Carina Garpmo
  • Idrottsskolan: Linda Kämpfer, Mårten Johansson
  • Svartbäcksmåladagen: Ulf Garpmo, Carina Garpmo, Sonny Bodén