RESULTATSTATISTIK GENOM TIDERNA

                                                 1978-2004

Samtliga resultat är presterade utomhus.


Kvinnor
60 m
Julia Lönnerheim-80   8,6 8,72  1992
Theresia Jonsson-82    8,66       1994
Ida Jansson-70         8,7  9,24  1982
Tina Axelsson-73       8,8  8,92  1985
Susanne Karlsson-73    8,8  9,22  1985
Emma Felixsson-83      8,81       1994
Nathalie Pettersson-91 8,88       2003
Charlotte Gunnarsson-71 8,9        1983

Anna Rydbrink-75       8,9        1988
Mimmi Carlsson-93      8,97       2004

Medvindsresultat
Theresia Jonsson-82    8,54       1994
Evelina Grenmyr-93     8,92       2004

Ida Jansson-70         8,97       1982
Nathalie Pettersson-91 8,97       2002

80 m
Jenny Lindqvist-75    10,12       1989
Tina Axelsson-73      10,2 10,86  1987
Birgitta Göransson-75 10,43       1989
Tina Karimo-72        10,7 10,88  1986
Julia Arvidsson-87    10,76       2000
Nathalie Petersson-91 10,78       2004
Jessica Abrahamsson-71 11,0 11,43  1985
Jenny Nordwall-82     11,10       1995
Anna Rydbrink-75      11,13       1989
Jessica Christoffersen-76  11,33     1989

Medvindsresultat
Jenny Lindqvist-75    10,00       1989
Birgitta Göransson-75 10,30       1989
Julia Arvidsson-87    10,57       2000
Tina Axelsson-73      10,80       1987
Annsofie Petersson-80 11,10       1994
Maria Jonsson-79      11,24       1993
Johanna Kullander-79  11,29       1992

100 m
Gunilla Haglund-65  12,2 12,38  1984
Jenny Lindqvist-75  12,5 12,61  1989/90
Anette Lindgren-64  12,5 12,81  1981/82
Tina Axelsson-73    12,83       1990
Birgitta Göransson-75 12,96       1989
Louise Hinsegård-65 13,1 13,41  1979/80
Tina Karimo-72      13,1 13,31  1987/88
Annika Petersson-64 13,2 13,58  1984/83
Lena Fust-68        13,4 14,05  1986
Susanne Arnesson-66 13,4        1980

Medvindsresultat
Gunilla Haglund-65    12,36       1984
Jenny Lindqvist-75    12,4 12,51  1990
Birgitta Göransson-75 12,70       1990
Louise Hinsegård-65   13,0        1980
Lena Fust-68          13,10       1986
Karin Eriksson-67     13,32       1986

200 m
Gunilla Haglund-65    25,46      1984
Jenny Lindqvist-75    26,48      1990
Tina Karimo-72        26,89      1988
Anette Lindgren-64    26,90      1983
Nathalie Petersson-91 27,28      2004
Tina Axelsson-73      27,30      1991

Louise Hinsegård-65   27,3 28,14 1984/85
Birgitta Göransson-75 27,7       1990
Carina Johansson-60   28,4       1979
Pernilla Johansson-70 28,93      1988

Medvindsresultat
Gunilla Haglund-65    25,44       1984
Tina Karimo-72        26,76       1987
Tina Axelsson-73      27,06       1990
Louise Hinsegård-65   27,25       1982

300 m
Gunilla Haglund-65    45,09       1981
Malin Durdel-83       48,56       1998
Maria Gustavsson-83   51,16       1999

400 m
Tina Karimo-72        59,82      1988
Louise Hinsegård-65   61,06      1985
Gunilla Haglund-65    61,5       1984
Karin Eriksson-67     64,03      1986
Anna Pettersson-67    64,2       1983
Eva Isaksson-66       66,0       1984
Eva-Karin Frid-65     66,14      1983
Cecilia Olsson-66     66,3 67,79 1979/81
Tina Axelsson-73      67,66      1991
Anna-Lena Svensson-76 68,55      1991

800 m
Tina Karimo-72         2,17,28    1990
Louise Hinsegård-65    2,29,26    1984
Liselotte Nikolausson-71      2,31,5              1984
Eva-Karin Frid-65      2,33,1     1982
Greta Wilhemsson-66    2,33,2     1983
Anna Pettersson-67     2,34,1     1983
Karin Engdahl-66       2,35,43    1979
Anna Nilsson-71        2,36,3     1989
Karin Åstrand-78       2,37,35    1990
Monica Elling-62       2,38,6     1978

1500 m
Tina Karimo-72         4,43,51   1990
Greta Wilhemsson-66    5,23,85   1983
Maria Andersson-67     5,27,9    1985
Anna Pettersson-67     5,28,02   1985
Eva-Karin Frid-65      5,29,2 5,37,28                                      1981/82
Liselotte Nikolausson-71      5,36,1              1984
Birgitta Spång-71      5,36,0    1988
Lena Malinovska-72     5,37,3    1987
Johanna Kullander-79   5,37,82   1992
Inger Andersson-51     5,38,51   1984

3000 m
Tina Karimo-72        11,11,17   1990
Birgitta Spång-71     11,43,3    1988
Maria Andersson-67    11,54,36   1985
3000 m forts
Barbro Stjernberg-49  11,56,4    1985
Liselotte Nikolausson-71         12,09,15         1984
Eva Engström-65       12,21,78   1990
Anna Pettersson-67    12,27,87   1991
Eva-Karin Frid-65     12,35,6    1983
Inger Andersson-51    12,35,99   1984
Annika Karlsson-70    12,48,4    1982

5000 m
Inger Andersson-51    21,41,4    1984

Halvmaraton
Eva Engström-65        1,40,19    1990
Inger Andersson-51     1,48,17    1984
Monica Strid-Gunnarsson-46        2,19,15        1984

Maraton
Rose-Marie Elling-60   3,59,41    1986
Monica Strid-Gunnarsson-46        4,49,12        1985

60 m Häck 76 cm
Nathalie Petersson-93 10,64       2004
Magdalena Milosevic-92 10,83       2004
Annsofie Petersson-80 11,15       1992

Sofia Johansson-82    11,19       1994
Tina Axelsson-73      11,2        1985
Jennie-Karlsén-90     11,87       2003

Lina Fransson-87      11,90       1999
Charlotte Wigstedt-70 11,93       1982
Mimmi Carlsson-93     12,25       2004

Karin Åstrand-78      12,61       1990

Medvindsresultat
Magdalena Milosevic-92 10,49       2004
Sofia Johansson-82    10,94 10,9   1994

Tina Axelsson-73      10,96       1985
Lina Fransson-87      11,72       1999
Evelina Grenmyr-93    12,61       2004

80 m Häck 76 cm
Tina Axelsson-73      12,89       1987
Tina Karimo-72        13,0 13,07  1986
Lena Karlsson-65      13,0 13,65  1979
Louise Hinsegård-65   13,2 13,43  1979
Sofia Johansson-82    13,33       1996
Erika Säfverblad-82   13,63       1996
Annsofie Petersson-80 13,80       1994
Eva Isaksson-66       13,8        1980
Rebecka Karlsson-79   13,84       1992
Birgitta Göransson-75 14,27       1989

Medvindsresultat
Tina Axelsson-73      12,75       1986
Tina Karimo-72        12,88       1986
Annsofie Petersson-80 13,14       1994

100 m Häck 84 cm
Tina Karimo-72        16,05      1988
Sofia Johansson-82    16,05      2000
Lena Fust-68          16,3 16,47 1985
Tina Axelsson         16,37      1990
Eva Isaksson-66       16,8 16,97 1981/82
Lena Karlsson-65      17,2 17,55 1981/80
Louise Hinsegård-65   17,3       1984
Rebecka Karlsson-79   18.06      1993
Mariana Johansson-64  18,6       1979
Annsofie petersson-80 18,84      1994

Medvindsresultat
Lena Fust-68          16,1        1986
Tina Axelsson-73      16,16       1990
Annsofie Petersson-80 17,69       1994

300 m Häck 76 cm
Tina Karimo-72        45,69      1988
Eva Isaksson-66       49,17      1984
Tina Axelsson-73      50,19      1991
Gita Westerlund-78    53,13      1994
Rebecka Karlsson-79   54,11      1994
Mariana Johansson-64  55,6 57,94 1980/79

400 m Häck 76 cm
Tina Karimo-72        64,96       1990
Eva Isaksson-66       69,78       1984
Louise Hinsegård-65   71,35       1987
Tina Axelsson-73      72,55       1990
Gita Westerlund-78    77,29       1993
Susanne Thuresson-67  79,8        1981
Lena Karlsson-65      80,2        1981
Anna Nilsson-71       81,4        1988
Birgitta Göransson-75 82,1        1989
Josefine Tallflo-80   82,65       1993

Längd utan hoppzon
Anette Lindgren-64     5,29       1981
Annika Petersson-64    5,24       1984
Tina Axelsson-73       5,18       1989
Louise Hinsegård-65    5,06       1985
Rebecka Karlsson-79    5,04       2004
Tina Karimo-72         5,03       1989

Sofia Johansson-82     5,01       2000
Jenny Lindqvist-75     4,99       1990
Lena Fust-68           4,98       1988
Birgitta Göransson-75  4,86       1990

Eva Thorell-71         4,74       1991

Medvindsresultat
Tina Axelsson-73       5,26       1987
Birgitta Göransson-75  4,94       1991
Gita Westerlund-78     4,74       1993

Tresteg
Sofia Johansson-82    11,45       1998
Rebecka Karlsson-79   11,31       2001
Anna-Lena Svensson-76 10,16       1994
Eva Thorell-71         9,82       1991
Nathalie Petersson-91  9,63       2004

Tina Karimo-72         9,51       1990
Erika Säfverblad-82    9,50       1996
Gita Westerlund-78     9,48       1993
Lena Fust-68           9,19       1990
Anna Rydbrink-75       9,12       1990

Medvindsresultat
Sofia Johansson-82    11,63       1998
Tina Karimo-72         9,84       1990
Gita Westerlund-78     9,61       1993
Lena Fust-68           9,21       1990

Höjd
Lena Carlsson-73       1,66       1990
Erika Säfverblad-82    1,62       1997
Susanne Thuresson-67   1,60       1982
Sofia Johansson-82     1,60       1996
Annsofie Petersson-80  1,55       1995
Louise Hinsegård-65    1,50       1979
Lena Fust-68           1,50       1984
Helen Andersson-67     1,50       1987
Lena Karlsson-65       1,50       1991
Karin Engdahl-66       1,45       1979
Anette Lindgren-64     1,45       1980
Höjd forts
Ulrika Söderberg-69    1,45       1982
Charlotte Gunnarsson-71 1,45       1986
Cecilia Lundén-71      1,45       1987

Stav
Rebecka Karlsson-79    2,10       1999
Johanna Björklund-91   1,70       2004

Helena Jonsson-82      1,60       1999
Rut Källman-92         1,40       2004
Ida Storm-91           1,40       2004
Elin Gustavsson-91     1,10       2004

Maria Gustavsson-83    1,00       1998
Malin Durdel-83        0,90       1998
Lina Fransson-87       0,90       1998

Kula 4 kg
Liselotte Nikolausson-71          11,86          1992
Inger Garpmo-57       11,36       1985
Lena Karlsson-65      11,15       1986
Lena Ranell-70        10,89       1991
Anna-Lena Svensson-76 10,31       1994
Carina Olsson-58      10,10       1993
Monica Eneros-51      10,04       1979
Rebecka Karlsson-79    9,96       2002
Annica Thuresson-64    9,95       1981
Maria Johansson-68     9,17       1983

Spjut 600 g
Rebecka Karlsson-79   40,34       2004
Anna-Lena Svensson-76 36,79       2001
Sofia Johansson-82    21,33       2002
Helena Jonsson-82     16,49       2001
Maria Gustavsson-83   16,00       2004

Spjut 600 g gamla
Carina Olsson-58      40,20       1986
Anna-Lena Svensson-76 39,82       1994
Annica Thuresson-64   38,50       1983
Rebecka Karlsson-79   35,14       1998
Lena Karlsson-65      34,96       1992
Liselotte Nikolausson-71          34,00          1989
Annika Petersson-64   31,24       1984
Anette Lindgren-64    30,32       1982
Anna Rydbrink-75      24,44       1989
Lena Carlsson-73      23,48       1988

Diskus 1 kg
Lena Karlsson-65      41,58       1986
Anna-Lena Svensson-76 40,80       2001
LiselotteNikolausson-71 35,66      1992
Monika Eneros-51      34,12       1979
Rebecka Karlsson-79   29,91       2004
Eva Thorell-71        28,44       1991
Inger Garpmo-57       28,24       1981
Maria Johansson-68    28,00       1983
Annica Thuresson-64   27,44       1981
Anna Rydbrink-75      26,98       1992

Slägga 4 kg
Maria Gustavsson-83   49,96       2004
Rebecka Karlsson-79   43,03       2004
Anna-Lena Svensson-76 38,78       2000
Helena Jonsson-82     35,57       2001
Marie Nilsson-81      35,10       1997
Lena Karlsson-65      30,50       1994
Inger Garpmo-57       23,66       1981
Sofia Johansson-82    23,18       2000
Liselotte Nikolausson-71          22,68          1993
Erika Säfverblad-82   22,54       1997Män
60 m
Anders Koskinen-77     8,56       1988
Peter Johansson-71     8,6        1982
John Adolfsson-70      8,7  9,13  1982
Jonas Gummesson-79     8,75       1991
David Grenmyr-82       8,79       1993
Patrik Signell-83      8,87       1994
Christoffer Gustafsson-80   8,89     1992
Viktor Sjödahl-90      8,92       2001

Martin Svensson-81     8,94       1992
Jonathan Grenmyr-92    9,08       2002

Medvindsresultat
Emanuel Wintersteller-75    7,59     1995
Morgan Rydbrink-78     8,4        1990
David Grenmyr-82       8,76       1993
Stefan Olsson-78       8,8        1990
John Adolfsson-70      8,95       1982

80 m
Daniel Bergman-80     10,11       1993
Ulf Pehrsson-68       10,2 10,47  1982
Sven Alriksson-68     10,4        1982
Patrick Signell-83    10,4 11,04  1996
Joakim Håkansson-87   10,54       2001

Henrik Svensson-79    10,55       1992
Johan Jonsson-81      10,60       1994
Jonas Gummesson-79    10,72       1993
Viktor Sjödahl-90     11,14       2003

Jonathan Grenmyr-92   11,3 11,43  2004

80 m medvindsresultat
Daniel Bergman-80     10,07       1993
Henrik Garpmo-82      10,14       1996
Ulf Pehrsson-68       10,41       1982
Johan Jonsson-81      10,46       1994
Viktor Sjödahl-90     10,79       2003
Hampus Sjödahl-91     11,30       2003

Patrick Signell-83    11,33       1996

100 m
Henrik Garpmo-82      11,5 11,60  2002/00
Emanuel Wintersteller-75   11,73     1995
Peter Johansson-63    11,8        1983
Fredrik Arbin-69      11,88       1988
Per Bronge-66         11,9 12,24  1981
Andreas Petersson-82  12,07       1999
Ronny Gustavsson-66   12,09       1982
Kent Johansson-65     12,13       1981
Joakim Håkansson-87   12,37       2002

Alexander Bengtsson-88 12,40       2004

Medvindsresultat
Henrik Garpmo-82      11,48       1998
Emanuel Wintersteller-75   11,66     1995
Ronny Gustavsson-66   11,90       1982
Andreas Petersson-82  12,01       2000
Joakim Bengtsson-77   12,04       2002
Joakim Håkansson-87   12,04       2004
Alexander Bengtsson-88 12,04       2004

200 m
Henrik Garpmo-82      23,31       1999
Emanuel Wintersteller-75   23,77     1999
Fredrik Arbin-69      23,89       1988
Kent Johansson-65     24,4        1981
Jonas Gummesson-79    25,12       1995
Per Bronge-66         25,16       1981
Ronny Gustavsson-66   25,19       1982
Joakim Håkansson-87   25,38       2003
Andreas Petersson-82  27,3        2002
Alexander Bengtsson-88 27,9        2002

Medvindsresultat
Joakim Håkansson-87   25,18       2004

300 m
Henrik Garpmo-82      37,4        1999
Per Bronge-66         40,23       1981

400 m
Henrik Garpmo-82      52,25       1999
Emanuel Wintersteller-75   53,45     1995
Ola Slättengren-63    54,41       1980
Jonas Gummesson-79    54,88       1995
Per Bronge-66         55,2 56,57  1981
Per Stjernberg-68     55,5 56,20  1985/84
Anders Holgert-67     62,4        1982
Ricky Nikolausson-63  65,0        1979
Bengt Åstrand-53      66,0        1990
Johan Ahlqvist-79     71,1        1990

800 m
Per Stjernberg-68   2,01,53        1984
Ola Slättengren-63  2,02,0 2,02,55 1980/84
Jonas Gummesson-79  2,03,62        1995
Henrik Garpmo-82    2,18,16        1998
Jakob Jonsson-79    2,18,45        1994
Anders Holgert-67   2,21,18        1982
Johan Jonsson-81    2,21,26        1994
Daniel Bergman-80   2,21,73        1993
Henrik Svensson-79  2,21,80        1992
Ove Karlsson-68     2,24,1         1983

1000 m
Jonas Gummesson-79     2,47,22    1995
Ola Slättengren-63     2,51,0        1979
Christer Karlsson-71   3,02,9        1985
John Adolfsson-70      3,03,6        1983
Christer Karlsson-71   3,04,02    1986
Sven Alriksson-68      3,07,8        1982
Ove Karlsson-68        3,08,4        1982
Mathias Karlsson-75    3,11,87    1987
Sören Pettersson-69    3,14,7        1982
Timmy Håkansson-92     3,15,4        2004

1500 m
Per Stjernberg-68   4,12,9 4,14,87 1984/85
Ola Slättengren-63  4,16,80        1979
Jonas Gummesson-79  4,24,98        1995
Kent Sjökvist-63    4,26,4         1984
Ricky Nikolausson-63 4,45,0        1979
Anders Holgert-67   4,46,5         1982
Ove Karlsson-68     4,46,8         1983
Kenneth Gunnarsson-52     4,51,4     1984
Johnny Häggkvist-56 4,53,3         1984
Christer Karlsson-71 4,57,7        1986

1 eng mil
Ola Slättengren-63     4,53,8        1980

3000 m
Per Stjernberg-68      9,15,80    1984
Peter Ivarsson-59      9,25,8     1984
Ola Slättengren-63     9,28,1     1984
Ove Karlsson-68       10,03,83    1984
Kenneth Gunnarsson-52 10,05,0     1983
Anders Holgert-67     10,23,6     1982
Hardy Bengtsson-42    10,41,4     1984
John Adolfsson-70     10,43,6     1984
Håkan Palm-63         11,17,1     1984
Jakob Jonsson-79      11,17,21    1994

5000 m
Per Stjernberg-68     16,06,6        1984
Peter Ivarsson-59     16,06,6        1984
Ola Slättengren-63    17,21,5        1979
Anders Östlund-66     17,30,4        1985

5000 m forts
Kenneth Gunnarsson-52 17,37,6        1983
Ove Karlsson-68       18,04,8        1983
Hardy Bengtsson-42    18,15,5        1985
Ronny Bengtsson-45    19,54,2        1985

Halvmaraton
Kenneth Gunnarsson-52  1,20,32    1984
Hardy Bengtsson-42     1,25,26    1984
Bo Svedjeberg-32       1,47,01    1984

Maraton
Kenneth Gunnarsson-52  3,05,38    1984
Hardy Bengtsson-42     3,08,41    1984
Göran Jägerby-39       3,44,33    1985
Bo Svedjeberg-32       4,14,06    1984
Alf Byeler-49          4,49,12    1985

60 m Häck 76 cm
Timmy Håkansson-92                 12,15                   2004
Johan Ahlqvist-79     12,9        1990

Medvindsresultat
Henrik Svensson-79    11,6        1990
Morgan Rydbrink-78    11,7        1990
Rasmus Göthberg-91                    12,14                   2004

80 m Häck 84 cm
Ulf Pehrsson-68       12,3 12,82  1982
Patrick Signell-83    14,07       1996
Henrik Svensson-79    14,15       1992
Joakim Lundén-68      18,2        1979

Medvindsresultat
Patrick Signell-83    13,80       1996

110 m Häck 106,7 cm
Henrik Garpmo-82      15,90       2002

300 m Häck 91,4 cm
Henrik Garpmo-82      40,88       1999

2000 m Hinder
Per Stjernberg-68      6,22,96    1984
Ola Slättengren-63     7,02,80    1979

3000 m Hinder
Per Stjernberg-68     10,03,48    1984

Längd utan hoppzon
Henrik Garpmo-82       6,50       2002
Peter Johansson-63     5,73       1984
Hans Ljungkvist-66     5,59       1981
Joakim Bengtsson-77    5,58       2002

David Grenmyr-82       5,43       1998
Alexander Bengtsson-88 5,39       2003
Joakim Håkansson-87    5,33       2002

Per Bronge-66          5,27       1981
Niklas Axelsson-70     5,23       1985
Andreas Petersson-82   5,22       2000

Tresteg utan hoppzon
David Grenmyr-82      12,58       1998
Henrik Garpmo-82      12,39       1998
Alexander Bengtsson-88 11,57       2003

Joakim Håkansson-87   10,98       2004
Jonas Gummesson-79    10,89       1994
Daniel Axelsson-77    10,85       1994
Viktor Sjödahl-       10,65       2004
Mikael Roos-79         8,43       1994

Anders Lindahl-79      7,65       1994

Höjd
Per-Åke Bramstedt-57   1,80       1992
Henrik Garpmo-82       1,77       2000
David Grenmyr-82       1,75       1998
Hans Ljungkvist-66     1,70       1981
Magnus Carlsson-69     1,68       1988
Joakim Håkansson-87    1,63       2004

Ola Mattsson-62        1,60       1978
Ulf Pehrsson-68        1,60       1982
Jan Hansen-65          1,55       1981
Kent Johansson-65      1,55       1981

Stav
Johan Jonsson-81       2,88       1994
Andreas Petersson-82   2,45       1999
Henrik Garpmo-82       2,40       1998
Kristian Andersson     2,36       1998
Jonas Gummesson-79     2,35       1994
Jimmy Olsson-89        2,10       2004

Peter Hjalmarsson-83   1,93       1996
Timmy Håkansson-92     1,80       2004

Kula 7,26 kg
Jan Påledal-54        11,08       1995
Peter Johansson-63    10,82       1983
Henrik Garpmo-82      10,44       2000/02
Per-Åke Bramstedt-57  10,34       1995
Andreas Petersson-82   9,57       2001
Sonny Bodén-63         9,22       2004
Emanuel Wintersteller-75          9,14           1996
Magnus Carlsson-69     9,08       1988
Jonas Gummesson-79     8,61       1996

Åke Säfverblad-41      8,46       1996

Spjut 800 g
Jan Påledal-54        51,30       1995
Per-Åke Bramstedt-57  42,48       1993
Mikael Roos-79        41,56       1996
Sonny Bodén-63        41,19       2004
Kristian Andersson-82 38,94       2000
Magnus Carlsson-69    38,04       1988
Henrik Garpmo-82      34,94       2001

Andreas Petersson-82  33,55       2000
David Grenmyr-82      32,77       1998
Jonas Gummesson-79    31,58       1996

Spjut 800 g gamla tyngdpunkten
Peter Johansson-63    57,56       1981

Diskus 2 kg
Peter Johansson-63    34,80       1982
Henrik Garpmo-82      31,97       2003
Per-Åke Bramstedt-57  29,82       1994
Jan Påledal-54        29,74       1992
Sonny Bodén-63        27,00       2004
Emanuel Wintersteller-75   26,61     2000
Andreas Petersson-82  26,08       2000

Kristian Andersson-82 25,20       1999
Magnus Carlsson-69    22,86       1989
Jan Olsson-65         22,30       1994

Slägga 7,26 kg
Per-Åke Bramstedt-57  31,14       1996
Jan Påledal-54        29,06       1996
Henrik Garpmo-82      28,71       2000
Peter Johansson-63    23,90       1982
Jonas Gummesson-79    22,60       1996
Andreas Petersson-82  22,41       2001
Emanuel Wintersteller-75          22,30          1996
Kristian Andersson-82 20,28       1998
Jan Olsson-65         20,10       1994
Sonny Bodén-63        19,67       2004