Kioskansvarig

Kioskansvarig: Ansvarar för försäljning av förplägnad vid tävlingar samt årsmöte.