Styrelse och ansvariga 2020

Kontaktperson: Sonny Bodén 076-11 46 949

Vice ordförande:

Sponsoransvarig: Styrelsen

Sekreterare: Janet Lundin

Ansvarig för anmälan till tävlingar: Johan Rantzer 070-918 22 14

Kassör: Janet Lundin 076-006 50 27

Styrelseledamot:  Ulf Garpmo, Carina Garpmo, Henrik Carlsson, Lars-Erik Johansson

Suppl.

Suppl.  Sonny Bodén

Suppl.

Ledaransvarig: Carina Garpmo 0481-177 18

Med ansvar för materiel och eltidtagning
Ivar Slättman, Roland Johansson

Hemsida: Henrik Carlsson

Revisorer Lena Karlsson o Jan Olsson