Styrelse och ansvariga 2020

Kontaktperson: Peter Noord 076-140 35 53

Vice ordförande:

Sponsoransvarig: Styrelsen

Sekreterare: Louise Sandqvist 070-226 51 81

Ansvarig för anmälan till tävlingar: Johan Rantzer 070-918 22 14

Kassör: Janet Lundin 076-006 50 27

Styrelseledamot:  Ulf Garpmo, Carina Garpmo, Peter Noord och Henrik Carlsson

Suppl.

Suppl.  Sonny Bodén

Suppl.

Ledaransvarig: Carina Garpmo 0481-177 18

Med ansvar för materiel och eltidtagning
Ivar Slättman, Roland Johansson

Hemsida: Henrik Carlsson

Revisorer Lena Karlsson o Jan Olsson