Styrelse

Styrelse och ansvariga 2019

Kontaktperson: Peter Noord 076-1403553

Vice ordförande:

Sponsoransvarig: Styrelsen

Sekreterare Annika Karlsén 0481-17656

Ansvarig för anmälan till tävlingar. Annika Karlsén 0481-17656

Kassör: Janet Lundin 076-0065027

Styrelseledamot:  Ulf Garpmo, Carina Garpmo, Peter Noord

Suppl.

Suppl.  Sonny Bodén

Suppl.

Ledaransvarig: Carina Garpmo 0481-17718

Med ansvar för materiel och eltidtagning
Ivar Slättman, Roland Johansson

Hemsida Ulf Garpmo

Revisorer Lena Karlsson o Jan Olsson