IK Hindens historia och viktig information om framtiden.

Idrottsklubben Hinden bildades den 4 oktober 1977 i ALSTERBRO i närheten av Stora och lilla Hindsjöarna. Under 90-talet flyttades verksamheten till Nybro. Huvudidrotten har hela tiden varit friidrott på arena men har under en kortare period även haft motions- och innebandyverksamhet.

2008-2009 fick vi nya allvädersbanor på Åkrahäll samt även tillgång till OG Hallen i Nybro. Första tävlingen genomfördes 2010 då vi arrangerade lag-UDM.

Verksamheten har under alla år bedrivits helt ideellt.

Föreningen fick ett lyft i början på 2000-talet när det rådde friidrottsfeber i hela landet tack vare Carolina Klüft, Stefan Holm, Christian Olsson, Kajsa Bergkvist med flera. Antalet nyfikna ungdomar som ville testa på friidrott ökade markant och de tappra eldsjälarna som hållit igång föreningen fram till dess fick förstärkning av ett antal intresserade föräldrar.

Sedan dess har medlemsantalet varit stabil på en hög nivå med välfyllda träningsgrupper. Friidrottens träningslära med alla dess fördelar har visat sig tilltala både föräldrar och barn. Föreningens ekonomi är stabil och anseendet i regionen är mycket gott.

Det ideella föreningslivet står och faller med att det finns människor som är villiga att på sin fritid hjälpa till som ledare, medverka i styrelsearbetet eller bidra med annat som gör en förening levande.

IK Hinden är inget undantag, föreningens ledare och styrelse består sedan flera år av fd friidrottare och föräldrar till fd aktiva, endast ett fåtal har idag aktiva barn.

Under 2018 står föreningen inför ett vägskäl då styrelsen i samband med årsmötet i mars kommer att stå inför förändringar. Ordförande (Patrik), vice ordförande (Ivar) samt en suppleant (Roland) kommer att ställa sina platser till förfogande.

Även ledarsidan kommer att förändras från och med oktober 2018 då Patrik slutar.

Vi söker därför nya föräldrar som är villiga att engagera sig så att Nybros ungdomar kan fortsätta att bedriva vår fina idrott.

Det är under 2018 av absolut vikt att det sker en ”påfyllning” av människor som med gemensamt mål för Hindens verksamhet vidare. Alternativet är att verksamheten avslutas och föreningen blir vilande.

Ledare och styrelsemedlemmar är tillgängliga vid frågor om hur det ligger till med föreningens arbete idag.

Kontaktuppgifter till styrelsen:

Patrik Eklund tel 0733965082 mail patrik.eklund@ikhinden.se

Ivar Slättman tel 0735402330

Annika Karlsén tel 0767692509

Helén Fredriksson tel 0768317348

Roland Johansson tel 0703581891

Carina Garpmo tel 0725417718

Ulf Garpmo tel 0708957775

Marie Välitalo tel 0703576666

Sonny Bodén tel 0761146949

Thomas Ottosson tel 0705151546