Valborg

Det börjar dra ihop sig till vårt arrangemang “Valborg vid Linneasjön”. Det behövs fortfarande flera som hjälper till med lottförsäljning eller chokladhjulet, framför allt gäller det tiden 19.00-21.30. Detta arrangemang är vår förenings absolut största inkomstkälla så vi vädjar om hjälp av så väl aktiva som föräldrar. Anmäl till er ledare så snart som möjligt.
/Styrelsen